Liên lạc: (+848) 38.439.540, 38.438.607

OUR LADY OF PERPETUAL HELP BOOKSTORE

 

Giờ làm việc của nhà sách Đức Mẹ DCCT Sài Gòn:

Thứ ba - Chúa Nhật
Mở cửa liên tục từ 8:00 - 21:00

Thứ hai
Nhà sách nghỉ

Giờ làm việc của văn phòng nhà sách:

Thứ ba - Thứ bảy
Sáng: 8:30 - 11:30
Chiều: 14:00 - 18:00

Thứ hai
Văn phòng nhà sách nghỉ