GIỜ CỬ HÀNH CÁC THÁNH LỄ
TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN

Các ngày thường:
5:00 Lễ 1
6:00 Lễ 2
18:00 Lễ 3

Thứ bảy:
5:00 Lễ 1
6:00 Lễ 2 (hành hương kính Đức Mẹ)
14:00 Lễ 3 (hành hương kính Đức Mẹ)
16:00 Lễ 4 (hành hương kính Đức Mẹ)
18:30 Thánh lễ theo phụng vụ Chúa Nhật

Chúa Nhật:
5:00 Lễ 1
6:30 Lễ 2
8:00 Lễ 3 (dành cho giới trẻ)
10:00 Lễ 4 (dành cho hôn phối)
15:30 Lễ 5 (dành cho thiếu nhi)
17:00 Lễ 6
18:30 Lễ 7
20:00 Lễ 8 (dành cho người xa quê)