Liên lạc: (+848) 38.439.540, 38.438.607

OUR LADY OF PERPETUAL HELP BOOKSTORE

 

Tân phúc âm hoá đời sống cộng đoàn

Hãy là người nhận xét sản phầm này đầu tiên

Availability: Có hàng

Mã số: 0490-27
Giá thông thường: 32.000,00 ₫

Xem nhanh

Tác giả: Lm Đỗ Văn Thuỵ
NXB Tôn Giáo

Tân phúc âm hoá đời sống cộng đoàn

Nháy đúp vào ảnh để xem ảnh lớn

Thu nhỏ
Phóng to

Xem thêm

Các chi tiết

Tác giả: Lm Đỗ Văn Thuỵ
NXB Tôn Giáo

Tag sản phẩm

Sử dụng khoảng trắng để phân cách các tag. Sử dụng dấu ngoặc đơn (' ') cho các cụm từ.