Liên lạc: (+848) 38.439.540, 38.438.607

OUR LADY OF PERPETUAL HELP BOOKSTORE

 

Bánh lễ

2 sản phẩm

trên trang

Lưới  Danh sách 

Xếp theo chiều giảm dần
 • Bánh lễ trung

  Bánh lễ trung

  Mã số: 0982-2
  Giá thông thường: 28.000,00 ₫
 • Bánh lễ nhỏ 1kg

  Bánh lễ nhỏ 1kg

  Mã số: 0982-1
  Giá thông thường: 112.000,00 ₫

2 sản phẩm

trên trang

Lưới  Danh sách 

Xếp theo chiều giảm dần